[THUỶ SẢN] Quản lý dịch bệnh trong nuôi Tôm

Lượt xem 34

Một chương trình lấy mẫu và phân tích mẫu thường xuyên giúp người nuôi tôm đưa ra những quyết định kịp thời giúp giảm chi phí lâu dài thông qua việc xác định các vấn đề bệnh lý trước khi bệnh trở nên nghiêm trọng và vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Bạn tải tài liệu pdf tại đây


Một chương trình lấy mẫu và phân tích mẫu thường xuyên giúp người nuôi tôm đưa ra những quyết định kịp thời giúp giảm chi phí lâu dài thông qua việc xác định các vấn đề bệnh lý trước khi bệnh trở nên nghiêm trọng và vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Tuy nhiên để duy trì một chương trình lấy mẫu đầy đủ với tôm nuôi trong ao có thể tốn nhiều thời gian, công sức và chi phí. Vì vậy nhiều người nuôi tôm cố tiết kiệm chi phí bằng cách giảm tối đa việc lấy mẫu trên ao của họ. Các nhà khoa học khuyến nghị các chủ ao tôm thực hiện các chương trình lấy mẫu/giám sát thường xuyên theo các tiêu chí sau:
1/Quan sát ao nuôi hằng ngày.
2/Theo dõi lượng thức ăn tiêu thụ hằng ngày.
3/Lấy mẫu để theo dõi tốc độ phát triển mỗi tuần một lần.
4/Lấy mẫu để ước lượng số lượng tôm trong ao mỗi tuần một lần.
5/Theo dõi sức khỏe tôm và các biểu hiện bệnh lý trên những con tôm lấy mẫu ở mục 3 và 4 ở trên.

Mời bạn xem chi tiết tại đây
Tổng hợp và Biên dịch Acare Team

Lượt xem 34

2016 – 2024 ACARE VIETNAM ALL RIGHTS REVERSED