[THỦY SẢN] Thực hành cho cá ăn hợp lý

Lượt xem 251

Chi phí thức ăn chiếm phần lớn trong chi phí sản xuất cá, tuy nhiên việc cho cá ăn như thế nào vẫn là một công việc mang tính ước chừng, mỗi người làm theo những hướng dẫn (feed chart – biểu đồ cho ăn) hoặc theo những thói quen khác nhau

Chi phí thức ăn chiếm phần lớn trong chi phí sản xuất cá, tuy nhiên việc cho cá ăn như thế nào vẫn là một công việc mang tính ước chừng, mỗi người làm theo những hướng dẫn (feed chart – biểu đồ cho ăn) hoặc theo những thói quen khác nhau. Cho cá ăn quá nhiều gây lãng phí, tổn thất kinh tế cho người nuôi, thừa nhiều thức ăn trong ao cá. Cho cá ăn quá ít làm cá chậm phát triển và như vậy cũng gây tổn thất kinh tế. Chiến lược cho ăn giúp giảm thiểu chi phí sản xuất và thức ăn thừa trên mỗi tấn cá là chìa khóa cho lợi nhuận và duy trì tính bền vững của môi trường trong sản xuất cá tại Ontario.

Mời các bạn tham khảo chi tiết bài viết tại đây
Nguồn: TheFishSite
Biên dịch: Acare VN Team

Lượt xem 251

2016 – 2024 ACARE VIETNAM ALL RIGHTS REVERSED