NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HEO NÁI VÀ HEO CON BỊ NHIỄM E. COLI BẰNG BACILLUS SPP.

Lượt xem 603

Acare VN Team

Việc bổ sung Bacillus spp. vào khẩu phần ăn của heo nái và heo con có thể cải thiện sức khỏe và hiệu suất của heo con sau cai sữa.Probiotic đã được sử dụng trong khẩu phần ăn của heo nái vì những tác dụng có lợi của chúng đối với sức khỏe, khả năng thúc đẩy sức khỏe và hiệu suất sinh sản.

 

Phương pháp:

Nghiên cứu này nhằm phân tích ảnh hưởng của hỗn hợp probiotic (Bacillus subtilis và Bacillus licheniformis) đối với cả heo nái và heo con. Thí nghiệm đầu tiên được tiến hành từ ngày 100 của thai kỳ cho đến sau cai sữa. Tổng cộng 20 heo nái và heo con của chúng được phân chia ngẫu nhiên vào một trong hai nhóm khẩu phần ăn, nhóm đối chứng hoặc nhóm đối chứng cộng với 0,05% hỗn hợp probiotic. Trong thí nghiệm thứ hai, nghiên cứu gây nhiễm với E. coli được thực hiện hai tuần sau khi cai sữa trên 40 heo con. Khẩu phần ăn vẫn giữ nguyên trong khi tất cả heo được cho uống 1,5 ml huyền phù 1010 CFU/ml chủng K88 của E. coli.

BioCare là sản phẩm của Acare VN, có chứa Bacillus subtilis và Bacillus licheniformis hàm lượng cao, mật độ của mỗi loại đạt trên 2 x 1010 CFU/g.

Kết quả:

Heo nái nhóm probiotic cho thấy sự giảm đáng kể về độ dày mỡ lưng và sự khác biệt về trọng lượng cơ thể sau khi đẻ và vào cuối ngày cai sữa 21. Khả năng tiêu hóa chất dinh dưỡng của heo nái nhóm probiotic cao hơn đáng kể vào cuối kỳ cai sữa. Hơn nữa, heo con sinh ra từ heo nái nhóm probiotic có trọng lượng cai sữa cao hơn và có xu hướng tăng tăng trọng bình quân hàng ngày vào cuối ngày 21. Việc bổ sung hỗn hợp probiotic trong khẩu phần ăn của heo nái và heo con đã ức chế sản xuất TNF-α và interleukin-6 ở heo gây nhiễm với E. coli. Các ngành Firmicutes và Bacteroidetes ở heo gây nhiễm với E. coli có số lượng rất lớn trong khi sự phong phú tương đối của clostridium_sensu_stricto_1 ở cấp độ chi được giảm đáng kể bởi việc bổ sung probiotic trong cả khẩu phần ăn của heo nái và heo con. Ngoài ra, phân tích phân bố phân loại cho thấy tỷ lệ Clostridium và Brachyspira thấp hơn đáng kể và tỷ lệ Lactobacilli cao hơn ở heo gây nhiễm với E. coli được sinh ra từ heo nái nhóm probiotic và cho ăn khẩu phần đối chứng và khẩu phần probiotic sau cai sữa.

 

Kết luận:

Nghiên cứu này cho thấy việc bổ sung 0,05% hỗn hợp probiotic (Bacillus spp.) vào khẩu phần ăn của heo nái và heo con có thể cải thiện tốc độ tăng trưởng sau cai sữa, sức khỏe đường ruột và tình trạng miễn dịch của heo gây nhiễm với E. coli.

 

Sampath V, Cho S, Jeong J, Mun S, Lee CH, Hermes RG, Taechavasonyoo A, Smeets N, Kirwan S, Han K, Kim IH. Bổ sung Bacillus spp. trong khẩu phần ăn của cả heo nái và heo con cải thiện tốc độ tăng trưởng sau cai sữa, chức năng đường ruột và giảm sản xuất cytokine gây viêm ở heo con cai sữa gây nhiễm với Escherichia coli K88. Animal Microbiome. 2024.

 

Nguồn: pig333

Biên dịch: Acare VN Team

Lượt xem 603

2016 – 2024 ACARE VIETNAM ALL RIGHTS REVERSED