TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PHYTASE ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG SỬ DỤNG PHOSPHO Ở LỢN ĐANG LỚN VÀ LỢN VỖ BÉO ĂN CHẾ ĐỘ ĂN ÍT PHOSPHO QUAN SÁT THEO CHUỖI THỜI GIAN

Lượt xem 304

 

Theo tạp chí Journal of Animal Science. 2022.

 

Tóm tắt:

 

Đã có bằng chứng cho thấy việc sử dụng phytase trong khẩu phần ăn của lợn cải thiện hiệu quả tăng trưởng, khả năng sử dụng chất dinh dưỡng và khoáng hóa xương ở lợn ở các giai đoạn sinh lý khác nhau, đồng thời giảm lượng phospho (P) thất thoát ra môi trường. Mục đích của nghiên cứu này là điều tra tác động theo chuỗi thời gian của việc bổ sung phytase đối với khả năng sử dụng P ở lợn đang lớn và lợn vỗ béo ăn chế độ ăn ít P.

 

Hai thử nghiệm đã được tiến hành, trong đó 96 lợn đang lớn được phân bổ vào 3 loại thức ăn với 8 chuồng lặp lại (4 con lợn/chuồng). Các loại thức ăn được cấu tạo từ 3 chế độ ăn dựa trên bột ngô và bột đậu nành, bao gồm một chế độ ăn đối chứng dương có đầy đủ P, một chế độ ăn đối chứng âm ít P và một chế độ đối chứng âm được bổ sung phytase ở mức 1.000 FYT/kg. Hiệu quả tăng trưởng, khả năng tiêu hóa biểu kiến toàn bộ đường tiêu hóa của các chất dinh dưỡng, lượng bài tiết và nồng độ khoáng chất trong huyết tương đã được đánh giá. Các thời điểm lấy mẫu là ngày 7, 14, 21 và 28 trong thử nghiệm 1 và ngày 14, 26, 42 và 55 trong thử nghiệm 2.

 

Trong thử nghiệm 1, lợn được cho ăn chế độ ăn đối chứng dương có trọng lượng cơ thể, tăng trọng bình quân hàng ngày, lượng thức ăn ăn vào trung bình hàng ngày và tỷ lệ tăng trọng/thức ăn ăn vào cao hơn so với lợn được cho ăn chế độ ăn đối chứng âm. Có sự tương tác giữa thời gian và chế độ ăn về trọng lượng cơ thể và tăng trọng bình quân hàng ngày của lợn, trong khi đó quan sát thấy sự gia tăng tuyến tính và bậc hai tương ứng với lượng thức ăn ăn vào trung bình hàng ngày và tỷ lệ tăng trọng/thức ăn ăn vào theo thời gian. Việc bổ sung phytase cải thiện tất cả các phản ứng về hiệu quả tăng trưởng. Lợn được cho ăn chế độ ăn đối chứng dương có khả năng tiêu hóa biểu kiến toàn bộ đường tiêu hóa của P và Ca cao hơn so với lợn được cho ăn chế độ ăn đối chứng âm. Không có ảnh hưởng tương tác đến khả năng tiêu hóa biểu kiến toàn bộ đường tiêu hóa của các chất dinh dưỡng. Việc bổ sung phytase cải thiện khả năng tiêu hóa biểu kiến toàn bộ đường tiêu hóa của P và Ca so với lợn được cho ăn chế độ ăn đối chứng âm. Có sự tương tác giữa chế độ ăn và thời gian đối với tổng P và P hòa tan trong nước được bài tiết. Có sự giảm bậc hai về nồng độ Ca trong huyết tương của lợn theo thời gian.

 

Trong thử nghiệm 2, có sự gia tăng bậc hai về trọng lượng cơ thể, tăng trọng bình quân hàng ngày và tỷ lệ tăng trọng/thức ăn ăn vào của lợn theo thời gian. Tương tự, việc bổ sung phytase cải thiện tất cả các thông số về hiệu quả tăng trưởng, ngoại trừ lượng thức ăn ăn vào trung bình hàng ngày. Có sự gia tăng tuyến tính về khả năng tiêu hóa biểu kiến toàn bộ đường tiêu hóa của vật chất khô, P và Ca theo thời gian. Việc bổ sung phytase cải thiện khả năng tiêu hóa biểu kiến toàn bộ đường tiêu hóa của P và Ca. Nồng độ P trong huyết tương được cải thiện bởi việc bổ sung phytase. Việc bổ sung phytase vào chế độ ăn đối chứng âm làm giảm 45%, 32% và 35% lượng P hòa tan trong nước được bài tiết tương ứng trong giai đoạn lợn đang lớn, lợn vỗ béo và toàn bộ giai đoạn tăng trưởng-vỗ béo.

 

Kết luận, phytase cải thiện khả năng sử dụng P ở lợn đang lớn và lợn vỗ béo; tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng đến các phản ứng có thể thay đổi theo thời gian.

 

 

Nguồn: Babatunde OO, Adeola O. A time-series effect of phytase supplementation on phosphorus utilization in growing and finishing pigs fed a low-phosphorus diet. Journal of Animal Science. 2022; 100(1): skab350.

Biên dịch: Acare VN Team

Lượt xem 304

2016 – 2024 ACARE VIETNAM ALL RIGHTS REVERSED