ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC SELENOMETHIONINE ĐẾN CHẤT LƯỢNG THỊT VÀ SỰ TÍCH LUỸ SELEN TRONG MÔ

Lượt xem 35 Chức năng của selen (Se) được nghiên cứu nhiều nhất là khả năng duy trì trạng thái oxy hóa khử trong cơ thể động vật bằng cách kích hoạt enzyme glutathione peroxidase (GSH-Px). Các tác giả khác nhau đã xác định nguồn Se hữu cơ có khả dụng sinh học và khả năng duy trì cơ bắp cao hơn so với nguồn vô cơ thường được sử dụng, điều này cho thấy kết quả chất lượng thịt lợn tốt hơn bao gồm giảm thất thoát dịch tiết, giảm tổn thất khi nấu (CL) và chỉ số peroxy hóa lipid thấp hơn, thời hạn sử dụng lâu hơn. 

Mục đích của nghiên này cứu là xác minh ảnh hưởng của việc bổ sung selenomethionine đến năng suất thân thịt, đặc điểm chất lượng thịt và sự tích luỹ Se trong mô của lợn xuất chuồng. Có tổng số 128 con lợn lai với trọng lượng trung bình 76 kg được phân bố ngẫu nhiên theo khối lượng cơ thể ở tám nghiệm thức và tám lần nhắc lại. Các nghiệm thức thử nghiệm là hai mức Se từ natri selenua (0,3 và 0,6 ppm), bốn mức Se từ selenomethionine (0,3, 0,4, 0,5 và 0,6 ppm) và hai kết hợp natri selenua với selenomethionine (natri selenua 0,15 + selenomethionine 0,15 ppm và natri selenua 0,3 + selenomethionine 0,3 ppm) cung cấp 0,3 và 0,6 ppm Se trong khẩu phần tương ứng. Thức ăn được dựa trên khẩu phần ngô và bột đậu nành. Sau 30 ngày kiểm tra, các chỉ số hoạt động được phân tích và lợn được giết mổ tại lò mổ thương mại.

Đánh giá năng suất thân thịt nguội, các đặc điểm hóa lý của thịt thăn và hàm lượng Se trong cơ và gan. Không có sự khác biệt đáng kể trong các chỉ số hoạt động; tuy nhiên, có một tác động tuyến tính đến việc tăng năng suất thịt lợn khi tăng selenomethionine. Việc chỉ sử dụng selenomethionine hoặc kết hợp với natri selenua tạo ra khả năng tích luỹ Se trong cơ cao hơn so với natri selenua. Sự tích luỹ Se cao nhất trong cơ xảy ra đối với selenomethionine là 0,4 ppm. natri selenua giúp tích luỹ Se cao hơn trong gan. Selenomethionine đã cho kết quả tốt nhất về chất lượng thịt so với các nguồn khác. Mức 0,4 ppm Se cho kết quả tốt nhất đối với các chỉ số về màu vàng, độ sáng, độ hao hụt khi nấu và độ pH.

Việc sử dụng selenomethionine ở bất kỳ mức độ nào cũng thúc đẩy tính ổn định oxy hóa cao hơn trong thịt lợn. Việc bổ sung selenomethionine ở mức 0,4 ppm thúc đẩy các đặc điểm hóa lý tốt hơn và khả năng tích luỹ Se cao hơn.

Nguồn: Silva VA, Bertechini AG, Clemente AHS, de Freitas LFVB, Nogueira BRF, de Oliveira BL, Ramos ADLS. Mức độ khác nhau của selenomethionine đối với chất lượng thịt và sự tích luỹ selen trong mô của lợn xuất chuồng. Tạp chí Sinh lý Động vật và Dinh dưỡng Động vật. Năm 2019; 103 (6): 1866-1874. https: //10.1111/jpn.13179

Biên dịch: Acare VN Team

Lượt xem 35

2016 – 2024 ACARE VIETNAM ALL RIGHTS REVERSED