ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN VÀ MỨC CANXI ĐẾN HIỆU SUẤT TĂNG TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ TIÊU CHẢY Ở LỢN CON CAI SỮA

Lượt xem 29

(AcareVN) Mục tiêu của nghiên cứu này là khảo sát ảnh hưởng của các nguồn và mức canxi khác nhau đến năng suất và khả dụng sinh học của canxi và phốt pho ở heo con cai sữa.

(AcareVN) Mục tiêu của nghiên cứu này là khảo sát ảnh hưởng của các nguồn và mức canxi khác nhau đến năng suất và khả dụng sinh học của canxi và phốt pho ở heo con cai sữa.

Tổng cộng 90 lợn con cai sữa LY (LandracexYorkshire) được phân ngẫu nhiên theo cách sắp xếp ngẫu nhiên hoàn toàn giai thừa 2x8. Hai nguồn canxi là canxi cacbonat hoặc canxi citrat; Tám mức canxi trong khẩu phần là 0,37, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90, 1,00 và 1,10%. Mỗi nghiệm thức bao gồm 3 chuồng lặp lại với 2 lợn con. Thử nghiệm khả năng tiêu hóa được thực hiện từ 29 đến 32 ngày thử nghiệm bằng phương pháp tổng thu. Không có sự khác biệt có ý nghĩa về tăng trọng trung bình hàng ngày, lượng thức ăn trung bình hàng ngày và tỷ lệ chuyển hóa thức ăn ở lợn con (p> 0,05) từ nguồn canxi hoặc tương tác giữa nguồn canxi và mức canxi. Có một đáp ứng bậc hai giữa mức tăng trung bình hàng ngày với mức tăng canxi (p <0,05), với mức canxi tối ưu trong khẩu phần là 0,6%. Heo con ăn khẩu phần từ 0,37 đến 0,80 có tỷ lệ tiêu hóa rõ ràng canxi, phốt pho cao hơn so với heo con ăn khẩu phần từ 0,90-1,10%. Canxi citrate có tỷ lệ tiêu hóa canxi biểu kiến ​​cao hơn đáng kể so với canxi cacbonat ở heo con (p <0,05). Kết luận rằng canxi citrat là một nguồn canxi tốt có giá trị sinh học tương đương với canxi cacbonat cho heo con cai sữa. Lợn con được cho ăn 0,6% canxi tăng trưởng tốt hơn, bất kể nguồn canxi trong khẩu phần.
 

Nguồn Ca trong khẩu phần và sự tương tác giữa nguồn Ca và hàm lượng Ca không ảnh hưởng đến chỉ số tiêu chảy của heo con (p> 0,05). Tuy nhiên, hàm lượng Ca trong khẩu phần ảnh hưởng đến chỉ số tiêu chảy của heo con. Chỉ số tiêu chảy thấp nhất trong khẩu phần Ca là 0,60% đối với heo con (p <0,05). Tăng hàm lượng Ca trong khẩu phần từ 0,9 - 1,1% làm tăng chỉ số tiêu chảy của lợn con (p <0,05).


Bảng 1: Ảnh hưởng của các nguồn Canxi và hàm lượng Canxi trong thức ăn đến tăng trọng của lợnNguồn: scialert.net
Trích dịch: Acare VN Team

Lượt xem 29

2016 – 2024 ACARE VIETNAM ALL RIGHTS REVERSED