Dư thừa canxi trong khẩu phần thiếu phốt pho ảnh hưởng xấu đến năng suất heo con

Lượt xem 44

Fangzhou “Arkin” Wu, Mike Tokach, Joel DeRouchey, Steve Dritz, Jason Woodworth and Robert Goodband, Đại học Kansas State.

Fangzhou “Arkin” Wu, Mike Tokach, Joel DeRouchey, Steve Dritz, Jason Woodworth and Robert Goodband, Đại học Kansas State.

Hàm lượng canxi và photpho phù hợp trong khẩu phần là rất cần thiết đối với năng suất lợn con. Công thức cân đối chính xác  canxi và phốt pho trở nên quan trọng hơn trong những năm gần đây với việc tăng sử dụng phytase và mong muốn làm giảm bài tiết photpho.
Các nghiên cứu gần đây của Đại học Illinois đã cho thấy việc cho ăn dư thừa canxi trong khẩu phần làm giảm khả năng tiêu hoá phốt pho, và do đó làm giảm khả năng sinh trưởng của lợn con và lợn choai-vỗ béo. Trong thực tiễn, khẩu phần bị dư Ca có thể vì nhiều lý do, bao gồm sai số phân tích các thành phần nguyên liệu của phòng thí nghiệm, bỏ qua hàm lượng canxi trong thành phần chất mang (chất độn), và không tính đến lượng canxi được phytase giải phóng.
Trong khi đó, khẩu phần cũng có thể thiếu phốt pho do sai sót về công thức, bởi vì phytase không được đưa vào theo đúng mức dự kiến trong khẩu phần ăn, do đánh giá quá cao lượng phốt pho phóng ra từ một lượng phytase nhất định trong khẩu phần hoặc do đánh giá thấp nhu cầu của lợn con.

Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này để đánh giá hiệu quả tăng trưởng và hàm lượng tro trong xương của heo con để đáp ứng với các tổ hợp khác nhau giửa lượng phốt pho và canxi trong khẩu phần cung cấp bởi các nguồn vô cơ hoặc phytase.


Trong thử nghiệm này, 720 con lợn con ban đầu có trọng lượng cơ thể 13,4 pound được xếp vào một trong sáu nghiệm thức về khẩu phần, nghiên cứu trong 42 ngày. Các nghiệm thức được bố trí theo thiết kế 2x3 yếu tố với hai cấp độ canxi (0.58 so với 1.03%) và 3 mức phốt pho tiêu hoá tiêu chuẩn (STTD P, 0.33% không có phytase, 0.45% không có phytase, hoặc 0.45% có tính đến lượng do phytase giải phóng là 0,12%).
Khẩu phần có 0,33% STTD P là thấp hơn 27% so với nhu cầu, trong khi đó khẩu phần có 0,45% STTD P là vừa đủ theo yêu cầu của lợn. Khẩu phần thí nghiệm được cung cấp từ ngày 0 đến ngày 28, và một khẩu phần chung cho tất cả lợn được cho ăn sau đó từ ngày 28 đến ngày thứ 42 của nghiên cứu.
Sự tương tác giữa các nghiệm thức calcium và phosphorus đã được quan sát thấy (P <0,05). Từ ngày 0 đến ngày 28, khi chế độ ăn có hàm lượng canxi thấp, lợn ăn 0,45% STTD P với phytase có mức tăng trung bình hàng ngày và lượng thức ăn trung bình hàng ngày cao hơn (P <0,01) so với những nhóm ăn STTD P 0,45% không có phytase và nhóm ăn 0,33% STTD P; Trong khi với khẩu phần Ca cao ADG và ADFI tương tự nhau ở lợn ăn 0,45% STTD P có hoặc không có phytase nhưng cao hơn nhóm ăn STTD P 0,33% (tương tác Ca X P, P <0,05).

Hiệu quả của thức ăn bị suy giảm (P <0,01) khi STTD P thấp và lượng canxi cao được thêm vào khẩu phần ăn so với các khẩu phần ăn khác. Từ ngày 28 đến ngày thứ 42 với khẩu phần ăn giống nhau, lợn trước đó ăn STTD 0,33% có ADG tương tự, nhưng giảm ADFI (P <0,05) và hiệu quả thức ăn/tăng trọng được cải thiện so với lợn ăn 0,45% STTD P có hoặc không có phytase. Tuy nhiên, lợn ăn STTD P 0,33% với khẩu phần canxi cao không thể bù đắp đầy đủ những ảnh hưởng tiêu cực của việc thiếu phốt pho dẫn đến giảm ADG và ADFI (P <0,05) so với lợn ăn khẩu phần STTD P 0,45% có hoặc không có phytase.
Để đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng canxi và photpho đối với quá trình khoáng hoá xương, chúng tôi cũng xác định nồng độ tro trong xương mác, lấy mẫu 1 lợn/chuồng. Lợn ăn 0,33% STTD P đã giảm nồng độ tro xương (P <0,05) so với những người ăn STTD P 0,45% có hoặc không có phytase khi bổ sung canxi cao vào khẩu phần ăn, nhưng hiệu quả phosphorus này không được quan sát thấy khi chế độ ăn có nồng độ canxi thấp ( Tương tác Ca X P, P = 0.007).
Kết luận rằng lượng canxi dư thừa trong khẩu phần ăn làm giảm tăng trưởng và khoáng hoá xương của lợn con khi khẩu phần ăn thiếu STTD P. Thêm phytase để đạt được khẩu phần STTD P 0,45% cải thiện ADG và ADF của lợn so với khẩu phần có chứa STTD P 0,45% không có phytase, điều này cho thấy đâu đó tiềm ẩn khả năng đánh giá thấp mức độ phóng thích phốt pho của phytase hoặc tính khả dụng của các chất dinh dưỡng khác được giải phóng bởi phytase.

Biên dịch: Acare VN Team
Nguồn: NationalHogFarmer 

Lượt xem 44

2016 – 2024 ACARE VIETNAM ALL RIGHTS REVERSED