GÀ THỊT HIỆN ĐẠI CẦN BAO NHIÊU KẼM?

Lượt xem 64

Tác giả: Ioannis Mavromichalis

Cần có một quy chuẩn mới dựa trên các nghiên cứu hiện đại về việc bổ sung kẽm cho gà thịt.

Nhiều loại thức ăn cho gà thịt có chứa kẽm (Zn) ở khoảng 80 mg / kg (hoặc ppm). Điều này dựa trên tài liệu cũ (sách NRC 1994 yêu cầu hàm lượng kẽm ở mức 40 ppm), khi cho xuất chuồng gà thịt đạt 56 ngày tuổi và khi đó tôi vẫn còn là một sinh viên đại học lập công thức khẩu phần cho gà thịt trên màn hình máy tính xanh đen. Ngày nay, hầu hết gà thịt được cho xuất chuồng ở 42 ngày tuổi và nhiều con xuất chuồng chỉ mới 35 ngày ngày tuổi – số gà này luôn đạt trọng lượng tương đương hoặc thậm chí nặng hơn so với số gà của nhiều năm trước. Tôi sẽ tranh luận - và nhiều nhà nghiên cứu sẽ đồng ý - đã đến lúc Hội đồng nghiên cứu quốc gia (NRC) xem xét các tài liệu gần đây để đưa ra các khuyến nghị hiện đại.

Trong khi đó, một nhóm nghiên cứu từ Đại học Georgia đã thực hiện một thử nghiệm được thiết kế rất độc đáo (rào cản của nghiên cứu hiện đại là vẫn còn những thiếu sót có thể tự động làm vô hiệu bất kỳ và tất cả các kết quả), đó là thử nghiệm ba mức độ kẽm từ hai nguồn. Họ đã thử nghiệm bổ sung hàm lượng 80, 100 và 120 ppm kẽm (Zn) từ 1 đến 42 ngày cho gà con mới nở.

Ở lô thử nghiệm bổ sung hàm lượng 100 ppm Zn, gà thịt có tốc độ tăng trưởng tăng lên đáng kể, điều này không làm chúng ta ngạc nhiên vì những động vật non hơn được biết đến là cần nồng độ tất cả các chất dinh dưỡng cao hơn trong thức ăn của chúng. Điều đáng ngạc nhiên là lô thử nghiệm với 120 ppm Zn, lượng ăn vào đã tăng lên cùng với chiều cao nhung mao ruột (tức là sức khỏe đường ruột tốt hơn). Tôi sẽ không ủng hộ quan điểm rằng kẽm có tác dụng tích cực giúp ngon miệng và tác động tích cực đến sức khỏe đường ruột, nhưng tôi ủng hộ nghiên cứu cũ (khoảng năm 1980) cho biết, kẽm động vật ăn nhiều hơn để chúng có thể phát triển nhanh hơn chứ không phải theo hướng ngược lại. 

Vì vậy, ở lô thử nghiệm với 120 ppm Zn, ta thấy đây nên là tiêu chuẩn mới. Tôi sẽ để nguồn này là chủ đề của một cuộc thảo luận khác, nhưng hãy nhớ rằng những con gia cầm này được nuôi trong một trường đại học, môi trường tương tốt hơn mức bình thường (về tình trạng sức khỏe). Tôi giả định rằng trong các điều kiện thương mại, thì lô thử nghiệm có bổ sung 120 ppm Zn đó sẽ có lợi hơn và tác dụng của chúng thậm chí còn rõ rệt hơn. Nhưng điều này vẫn chưa chắc chắn, chúng ta hãy cùng chờ xem sao đã!.


Nguồn: feedstrategy.com
Biên dịch: Acare VN Team

Lượt xem 64

2016 – 2024 ACARE VIETNAM ALL RIGHTS REVERSED