GLYCININ VÀ BETA-CONGLYCININ TRONG KHÔ DẦU ĐẬU NÀNH

Lượt xem 74


Glycinin và beta-conglycinin là hai loại protein dự trữ chính được tìm thấy trong khô dầu đậu nành. Mặc dù khô dầu đậu tương là nguồn cung cấp protein quan trọng cho thức ăn chăn nuôi, nhưng hàm lượng glycinin và beta-conglycinin cao trong khô dầu đậu tương có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe và năng suất của vật nuôi.

Dưới đây là một số mối nguy hiểm của glycinin và beta-conglycinin trong khô dầu đậu nành:

 

Điều quan trọng cần lưu ý là tác động tiêu cực của glycinin và beta-conglycinin có thể được giảm thiểu thông qua quá trình xử lý thích hợp, chẳng hạn như xử lý nhiệt và tiêu hóa bằng enzym, có thể làm giảm mức độ của các yếu tố kháng dinh dưỡng và cải thiện khả năng tiêu hóa. Ngoài ra, xây dựng khẩu phần ăn cho vật nuôi với sự kết hợp cân bằng các nguồn protein có thể giúp giảm tác động tiêu cực của khô dầu đậu nành đối với sức khỏe và năng suất của vật nuôi.

Tổng hợp Acare VN Team

Lượt xem 74

2016 – 2024 ACARE VIETNAM ALL RIGHTS REVERSED