HẠN CHẾ TIÊU CHẢY Ở HEO CON BẰNG CÁCH ĐIỀU CHỈNH DINH DƯỠNG

Lượt xem 21

Tiêu chảy heo con có nhiều nguyên nhân như vi khuẩn, virus v.v.. Cũng có nhiều trường hợp heo con bị tiêu chảy do các yếu tố dinh dưỡng và thức ăn. Mời bạn xem video để hiểu rõ hơn về vấn đề này


Lượt xem 21

2016 – 2024 ACARE VIETNAM ALL RIGHTS REVERSED