HỆ VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI SỨC KHỎE GIA CẦM

Lượt xem 16

Tác giả: Elizabeth Doughman
 

(Acare VN) Hệ vi sinh đường ruột có thể giúp tăng sản xuất thịt và trứng, giảm việc sử dụng kháng sinh và nâng cao phúc lợi động vật.

Hệ vi sinh vật đường ruột không chỉ là một từ thông dụng khi nói đến sức khỏe gia cầm.

Tiến sĩ Mike Kogut, nhà nghiên cứu vi sinh vật học và nhà khoa học chủ chốt tại Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Southern Plains, nói: “ Khi thảo luận về đường ruột và chi phí liên quan đến việc nuôi dưỡng động vật, chúng tôi thực sự tập trung vào hai lĩnh vực: chế độ ăn của động vật và sức khỏe của động vật.”

"Cả hai yếu tố này đều liên quan nhiều đến những gì chúng tôi mô tả về sức khỏe đường ruột."

Trong một buổi hội thảo trực tuyến hàng quý  “Vai trò của Ruột đối với Sức khỏe và Bệnh của Gia cầm” do Hiệp hội Khoa học Gia cầm tổ chức, Ông Kogut đã giải thích làm thế nào để hiểu rõ hơn về sức khỏe đường ruột - còn được gọi là hệ vi sinh đường ruột - có thể giúp tăng sản xuất thịt và trứng, giảm việc sử dụng kháng sinh và nâng cao phúc lợi động vật.

Hệ vi sinh đường ruột
 

SỨC KHỎE ĐƯỜNG RUỘT Ở NGƯỜI SO VỚI GIA CẦM


Sức khỏe đường ruột hiện cũng là một lĩnh vực chính trong y học con người, nhưng ông Kogut đã nhanh chóng làm rõ rằng có một số khác biệt đáng chú ý giữa sức khỏe đường ruột ở người và gia cầm.

Ở con người, sức khỏe được định nghĩa là sự vắng mặt hoặc phòng ngừa được bệnh tật. Ngược lại, gia cầm được coi là khỏe mạnh khi chúng đạt đến 100% hoặc gần mức tối đa có thể về tiềm năng di truyền của chúng.

Ông Kogut nói: “Ý tưởng là nếu chúng ta có thể cải thiện sức khỏe của con vật đó thêm một phần trăm, thì đó là lợi nhuận hàng tỷ đô la cho người nông dân và cho ngành công nghiệp.
 

SỨC KHỎE ĐƯỜNG RUỘT GIA CẦM NHƯ MỘT NGÔI NHÀ BẰNG GIẤY 


Ông Kogut đã so sánh sức khỏe đường ruột của gia cầm như một ngôi nhà bằng giấy dễ đổ vì nó phụ thuộc vào cả yếu tố bên trong và bên ngoài, bao gồm thức ăn, khí hậu và khả năng miễn dịch của gà.

Một cách khác để nghĩ về sức khỏe của hệ vi sinh vật đó là thuật ngữ ‘chế độ ăn- hệ vi sinh đường ruột - chuyển hóa miễn dịch'. Mỗi thành phần tương tác với nhau. Ví dụ, chế độ ăn uống ảnh hưởng đến hệ vi vi sinh vật, dẫn đến phản ứng miễn dịch bị thay đổi ở gà.

Ông Kogut nói: “Điều quan trọng phải hiểu rằng không chỉ là một thành phần trong ruột, mà đó là một loạt các hệ thống khác nhau nhằm hoạt động và điều chỉnh - không chỉ ở cấp độ ruột mà còn ở trên toàn hệ thống của gia cầm.”

Nghiên cứu sơ bộ cho thấy rằng việc điều chỉnh hệ vi sinh vật của gia cầm có thể cải thiện quá trình chuyển đổi thức ăn và thậm chí làm giảm tỷ lệ ức gỗ và các nhược điểm khác về chất lượng thịt.

Biên dịch: Acare VN Team.
Nguồn: www.wattagnet.com

Lượt xem 16

2016 – 2024 ACARE VIETNAM ALL RIGHTS REVERSED