NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁM GẠO LÊN MEN ĐỐI VỚI GÀ THỊT

Lượt xem 51

Đại học Nông nghiệp Bangladesh cho biết việc sử dụng cám gạo lên men trong khẩu phần giúp tăng cường tăng trưởng và giảm cholesterol trong máu ở gà thịt.

 Cám gạo là một trong những nguồn thức ăn tiềm năng, có giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, sự có mặt của các chất kháng dinh dưỡng, chẳng hạn như phytate và hàm lượng xơ cao, tạo ra rào cản để phát huy hết giá trị dinh dưỡng của cám gạo trong khẩu phần của gà thịt (Khempaka, 2009; Mu và cộng sự, 2011; Islam, 2018).

Gallinger và cộng sự (2004) báo cáo rằng việc bổ sung quá nhiều cám gạo sẽ cản trở sự phát triển của gà con. Tuy nhiên, quá trình lên men cám gạo và các phụ phẩm nông nghiệp khác làm tăng protein và giảm hàm lượng xơ trong cám gạo (Sugiharto, 2016; Ullah, 2021).

Quá trình lên men cũng nâng cao chức năng của nó (Sugiharto và cộng sự, 2018) như một nguyên liệu thức ăn gia cầm bằng cách cải thiện hàm lượng phenolic và khả năng chống oxy hóa (Oliveira và cộng sự, 2008), tăng cường khả năng miễn dịch (Koh và cộng sự, 2002) của gia cầm và giảm lượng phytate phosphorus trong cám gạo (Azrinnahar và cộng sự, 2021).

Lên men cám gạo bằng các hệ vi sinh vật khác nhau và ảnh hưởng của chúng đối với việc cải thiện chất lượng dinh dưỡng của cám gạo cũng khác nhau. Chất chứa dạ cỏ thu được từ gia súc trưởng thành có thể sử dụng để lên men cám gạo. Martin và cộng sự. (1998) cho biết vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens tạo ra phytase để thủy phân axit phytic trong cám gạo. Protein, canxi và phốt pho bị giữ lại bởi axit phytic sau đó được giải phóng và hòa tan cho gia cầm dễ hấp thụ.

Bổ sung urê và mật rỉ đường đóng vai trò là chất dinh dưỡng hòa tan cho hệ vi sinh vật, thúc đẩy quá trình lên men và cải thiện hàm lượng dinh dưỡng của cám gạo lên men. Nghiên cứu này được thử nghiệm để quan sát sự cải thiện chất lượng dinh dưỡng và ảnh hưởng của cám gạo lên men trong khẩu phần gà thịt đối với sản lượng của gà thịt. 

Nghiên cứu đã khảo sát ảnh hưởng của quá trình lên men đối với việc cải thiện chất lượng dinh dưỡng của cám gạo và ảnh hưởng của chúng đến tăng trưởng của gà thịt và giảm cholesterol trong huyết thanh.

Chất chứa dạ cỏ và cám gạo được trộn theo tỷ lệ 1: 1 để lên men ở 39 ℃ trong 48 giờ, và phân tích được thực hiện để xác định hàm lượng axit amin. Toàn bộ gà con 120 ngày tuổi (BAU Bro White) được chia ngẫu nhiên thành 3 nhóm với 4 lần lặp lại (10 con trong mỗi lần lặp lại). Cám gạo chưa lên men được sử dụng cho nhóm đối chứng (C), 10% cám gạo lên men (chỉ sử dụng chất chứa dạ cỏ) được sử dụng cho nhóm F, và 10% cám gạo lên men (5% mật rỉ được bổ sung với chất chứa dạ cỏ) được sử dụng cho nhóm MF.

Khẩu phần đã được chuẩn bị và cung cấp tùy chọn cho gà thịt trong 35 ngày, và mẫu máu của gà thịt được lấy vào ngày thứ 35. Quá trình lên men làm tăng hàm lượng protein thô của cám gạo lên men lần lượt là 17,21 và 24,59% ở nhóm F và MF. Hàm lượng xơ giảm lần lượt là 14,29 và 24,10% ở nhóm F và MF. Hàm lượng phốt pho phytate cũng giảm ở cả hai nhóm lên men. FCR thấp ở nhóm F và MF. Mức cholesterol trong máu giảm 22,89 và 13,09% ở nhóm F và MF, trong khi hàm lượng albumin trong máu tăng lần lượt là 24,15 và 14,61% ở nhóm F và MF.

Quá trình lên men cải thiện giá trị dinh dưỡng của cám gạo và thêm các chất bổ sung, chẳng hạn như rỉ mật đường, thúc đẩy quá trình lên men. Ngay cả việc bao gồm cám gạo lên men trong khẩu phần ăn của gà thịt cũng giúp tăng cường tăng trưởng của gà thịt, và làm giảm cholesterol trong huyết thanh.

Nguồn: benisonmedia.com
Biên dịch: Ecovet Team 

Lượt xem 51

2016 – 2024 ACARE VIETNAM ALL RIGHTS REVERSED