Nguyên liệu chứa xơ cao sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến DE và ME

Lượt xem 50

Acare VN - Bổ sung các nguyên liệu chứa chất xơ cao có thể tác động tiêu cực đến DE và ME trong khẩu phẩn thức ăn cho heo. Tuy nhiên, tỷ lệ này không ảnh hưởng đến giá trị tính toán cho DE và ME có trong nguyên liệu thức ăn chứa hàm lượng chất xơ tương đối cao.

Acare VN - Bổ sung các nguyên liệu chứa chất xơ cao có thể tác động tiêu cực đến DE và ME trong khẩu phẩn thức ăn cho heo. Tuy nhiên, tỷ lệ này không ảnh hưởng đến giá trị tính toán cho DE và ME có trong nguyên liệu thức ăn chứa hàm lượng chất xơ tương đối cao.

Diego D. M. L. Navarro và Hans H. Stein, Đại học Illinois
 


Mức năng lượng tiêu hóa và năng lượng trao đổi trong nguyên liệu thức ăn cho heo thường được xác định bằng sử dụng khẩu phần chỉ bao gồm một nguyên liệu thử nghiệm và các quy trình khác nhau để tính lượng DE và ME trong nguyên liệu. Tuy nhiên, liệu tỷ lệ sử dụng khác nhau có làm thay đổi giá trị DE và ME của khẩu phần?

Các nghiên cứu trước đây sử dụng lúa mì cán nghiền hoặc cám lúa mì chỉ ra rằng tỷ lệ bổ sung khác nhau có thể dẫn đến sự thay đổi giá trị của DE và ME. Nếu có một điểm bão hòa trong khả năng lên men ở ruột sau heo choai, có thể ảnh hưởng không rõ ràng đến lượng năng lượng thu được của heo từ lên men các nguyên liệu chứa xơ cao ở ruột sau. Nếu đúng như vậy, có thể giả thuyết rằng DE và ME thu được từ một nguyên liệu chứa xơ cao có thể bị giảm với tỷ lệ bổ sung ngày càng tăng.

Do đó, một thử nghiệm được tiến hành để kiểm tra giả thiết rằng tỉ lệ bổ sung các nguyên liệu chứa xơ cao trong khẩu phần thực nghiệm làm giảm DE và ME được tính toán trong các nguyên liệu này bởi nồng độ chất xơ cao hơn có thể làm tăng khả năng lên men của xơ. Tăng chất xơ trong khẩu phần ăn có thể làm tăng tỉ lệ di chuyển trong đường tiêu hóa, do đó, làm giảm thời gian lên men. Bốn nguyên liệu chứa chất xơ cao thường được sử dụng là khô dầu hạt cải, khô dầu mầm ngô, củ cải đường và cám mì nghiền mịn (Bảng 1).
 


Bảng 1: Phân tích thành phần dinh dưỡng của bắp, khô dầu đậu nành, khô dầu hạt cải, khô dầu mầm bắp, củ cải đường và cám mì nghiền mịn trong một đơn vị thức ăn.

 

Tổng cộng có 20 con heo có khối lượng trung bình khoảng 31kg được sử dụng trong thí nghiệm. Một khẩu phần ăn cơ bản chứa khô dầu bắp, khô dầu đậu nành và một khẩu phần ăn sử dụng bắp – SBM với 30% tinh bột bắp trong tổ hợp thức ăn. Sáu khẩu phần bổ sung được xây dựng bằng cách thay thế 15% hoặc 30% tinh bột bắp, củ cải đường hoặc cám mì nghiền mịn, và 2 khẩu phần ăn được xây dựng bằng 15% hoặc 30% khô dầu hạt cải trong khẩu phần chứa bắp, SBM và 30% tinh bột bắp. Tinh bột bắp được sử dụng để bổ sung chất xơ trong khẩu phần thử nghiệm. Sau khi thử nghiệm về trao đổi năng lượng, một điểm đánh dấu màu đã được đưa vào trong thức ăn và thời gian xuất hiện đầu tiên của dấu này trong hệ tiêu hóa và trong phân đã được ghi lại.

Thời gian đánh dấu màu bắt đầu xuất hiện lần đầu tiên trong phần cuối ruột non không khác nhau giữa các con heo được cho ăn khẩu phần thí nghiệm (Bảng 2). Ngược lại, thời gian đánh dấu màu xuất hiện trong phân lần đầu tiên đã giảm tuyến tính 15% hoặc 30% khô dầu hạt cải, bắp, củ cải đường hoặc cám mì nghiền mịn được thêm vào khẩu phần so với tinh bột bắp. Điều này có thể giải thích sự giảm tiêu hóa năng lượng khẩu phần đã được theo dõi khi thành phần giàu chất xơ được thêm vào, dẫn đến giảm thời gian vận chuyển trong ruột trước, do đó ít thời gian hơn để lên men. Điều này chỉ ra rằng chất xơ trong khẩu phần ăn chủ yếu ảnh hưởng đến tốc độ truyền của thức ăn tiêu hóa trong ruột trước của heo
 


Bảng 2: Xuất hiện đầu tiên của điểm đánh dấu khó tiêu, phút

 

Các giá trị tính toán của DE và ME không khác nhau giữa các tỉ lệ bổ sung 15% hoặc 30% trong mỗi thành phần (Bảng 3). Người ta thấy mức DE và ME trong thành phần thức ăn độc lập với tỉ lệ bổ sung chỉ ra rằng dưới các điều kiện trong thử nghiệm này, việc sử dụng năng lượng từ các thành phần thử nghiệm có hiệu quả như nhau trong khẩu phần với tỉ lệ bổ sung là 30% so với 15%. Điều này cho rằng hệ vi sinh vật ở ruột trước không bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng chất xơ trong khẩu phần hoặc sự gia tăng chất dinh dưỡng trong ruột già.
 


Bảng 3: Khả năng tiêu hóa hồi tràng biểu kiến của GE, sự biến mất của GE trong ruột trước, khả năng tiêu hóa biểu kiến toàn phần của GE, và DE và ME trong khô dầu hạt cải, mầm bắp, củ cải đường và lúa mì nghiền mịn với tỷ lệ bổ sung 15% hoặc 30%.

Tóm lại, bổ sung nguyên liệu chứa chất xơ cao có thể ảnh hưởng tiêu cực tới lượng DE và ME trong khẩu phần thức ăn cho heo. Tuy nhiên, tỷ lệ bổ sung không ảnh hưởng tới giá trị tính toán DE và ME trong nguyên liệu thức ăn có hàm lượng chất xơ tương đối cao cho thấy khả năng vi khuẩn lên men chất xơ ở heo không bị ảnh hưởng khi bổ sung 30% nguyên liệu chứa chất xơ cao trong khẩu phần. Thời gian xuất hiện lần đầu tiên của thức ăn được tiêu hóa trong phân đã giảm khi lượng chất xơ trong khẩu phần tăng lên cho thấy thời gian vận chuyển giảm ở ruột trước của heo khi ăn nhiều chất xơ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến giá trị của DE và ME và ATTD của GE trong các nguyên liệu thử nghiệm.

Nguồn: Nationalhogfarmer
Biên dịch: Acare VN Team

Lượt xem 50

2016 – 2024 ACARE VIETNAM ALL RIGHTS REVERSED