NHU CẦU TRYPTOPHAN TIÊU HÓA CỦA CHIM CÚT THỊT TRONG GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG

Lượt xem 58

Ana Paula Silva Ton1, Antonio Claudio Furlan2, Elias Nunes Martins2, Eliany Batista1, Tiago

Junior Pasquetti1, Juliana Beatriz Toledo1, Carina Scherer1, Lígia Melani Saraiva3

 

TÓM TẮT

Mục tiêu của thí nghiệm này là ước tính các yêu cầu tryptophan tiêu hóa (DTrp) cho chim cút thịt đang tăng trưởng.

 

Trong thí nghiệm đầu tiên (1-14 ngày tuổi), 1.950 con chim cút được phân phối trong một thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên,với sáu cấp độ DTrp (0,27; 0,30; 0,33; 0,36; 0,39 và 0,42% khẩu phần), năm lần lặp lại và 65 con chim cút trên mỗi đơn vị thí nghiệm.Có sự gia tăng tuyến tính giữa lượng thức ăn, lượng tryptophan ăn vào, tăng trọng và trọng lượng cơ thể với mức tăng DTrp.

 

Trong thí nghiệm thứ hai (15-35 ngày tuổi), 1.350 con chim cút được phân phối trong một thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên, với sáu cấp độ của DTrp (0,22; 0,25; 0,28; 0,31; 0,34 và 0,37% khẩu phần), năm lần lặp lại và 45 con chim cút trên mỗi đơn vị thí nghiệm. Có sự gia tăng tuyến tính giữa lượng tryptophan ăn vào, năng suất thân thịt, mức tro và tốc độ tích lũy protein với mức tăng DTrp trong khẩu phần.

 

Trong thí nghiệm thứ ba (28-35 ngày tuổi), được tiến hành để xác định cân bằng nitơ, 150 con đực được nuôi trong lồng dây mạ kẽm được trang bị đường cấp nước uống, máng ăn và khay kim loại riêng lẻ được lót bằng nhựa để thu thập phân. Thiết kế thí nghiệm hoàn toàn ngẫu nhiên, với sáu cấp độ DTrp (0,22; 0,25; 0,28; 0,31; 0,34 và 0,37% trong khẩu phần), năm lần lặp lại và năm con chim cút / 1 đơn vị thí nghiệm. Sự giảm tuyến tính đã được phát hiện với chỉ tiêu cân bằng nitơ và sự tăng tuyến tính đối với hệ số chuyển hóa khi mức DTrp tăng lên.

 

Nhu cầu về tryptophan tiêu hóa để tăng trưởng tối đa ở chim cút thịt, trong giai đoạn từ 1 đến14 ngày tuổi, cao hơn hoặc bằng 0,42%; trong khoảng thời gian từ 15 đến 35 ngày, nhu cầu là 0,22%.

 

Nguồn: Tải tài liệu chi tiết tại đây

Biên dịch: Acare VN team (phần tóm tắt)

 

Lượt xem 58

2016 – 2024 ACARE VIETNAM ALL RIGHTS REVERSED