OLIGOSACCHARIDES VÀ BETA-CONGLYCININ TRONG ĐẬU NÀNH, GÂY RA CHỨNG VIÊM RUỘT, PHÂN ƯỚT VÀ VIÊM DA BÀN CHÂN Ở GÀ

Lượt xem 51

Tác giả: Alfred Blanch

Trong bài báo này, tác động của oligosaccharides và kháng nguyên beta-conglycinin trong đậu nành đối với năng suất và sức khỏe đường ruột của gà thịt được xem xét.

Oligosaccharides trong đậu nành; nguyên nhân đứng sau hiện tượng viêm da bàn chân

Stachyose và raffinose, những thành phần chính của oligosaccharide đậu nành, không được tiêu hóa thành công trong đường ruột động vật dạ dày đơn do không có hoạt tính α-1,6-galactosidase nội sinh trong niêm mạc ruột (Gitzelmann và Auricchio, 1965).

Các carbohydrate được tiêu hóa kém có tác dụng thẩm thấu trong phần tá tràng và hỗng tràng của đường ruột cho đến khi chúng được lên men ở manh tràng (Marteau và Boutron-RUault, 2002). Áp suất thẩm thấu cao hơn do việc tiêu thụ một lượng oligosaccharide độc hại từ đậu nành tạo ra dịch tiêu hóa nước bất thường làm tăng tỷ lệ thức ăn trôi qua ở gà thịt (Coussement, 1999; David và Peter, 2001) ...Jiang et al. (2006) đã chứng minh tác động tiêu cực của việc tăng mức stachyose trong khẩu phần đối với năng suất của gà thịt (Hình 4 và 5).


Hình 4. Ảnh hưởng của việc tăng hàm lượng stachyose (%) trong khẩu phần đến khối lượng cơ thể gà 42 ngày tuổi

SED = 17,5

Hiệu ứng tuyến tính có ý nghĩa

a-b Các giá trị có chỉ số con khác nhau là khác nhau có ý nghĩa (p <0,05) (Hình phỏng theo Jiang và cộng sự. 2006)

Hình 5. Ảnh hưởng của việc tăng mức stachyose trong khẩu phần (%) đến FCR của gà 42 ngày tuổi

SED = 0,01

Hiệu ứng tuyến tính đáng kể

Hình phỏng theo Jiang et al. 2006

Jiang và cộng sự. (2006) đã sử dụng bột đậu nành chế biến bằng enzym ít oligosaccharid đậu nành làm nguồn protein chính của chúng như một thiết kế để chứng minh hiệu quả các tác động tiêu cực của stachyose (hình 4 và 5). Hàm lượng stachyose trong các công thức khẩu phần thực tế có thể vượt quá 6% so với phần khô dầu đậu nành như đã được xác nhận bởi Perryman và cộng sự. 2013 và García-Rebollar et al. (2016). Trong khẩu phần ăn khởi động của gà thịt phổ biến có chứa 30% SBM, hàm lượng stachyose có thể đạt 1,8%, vượt quá mức cao nhất gây ra phản ứng tiêu cực Jiang et al. (Năm 2006).

Như đã đề cập trước đây, chế độ ăn chứa hàm lượng cao oligosaccharide đậu nành có khả năng tạo ra phân ướt dẫn đến chất độn chuồng ướt và viêm da bàn chân. Perryman và cộng sự. (2013) đã báo cáo sự giảm tỷ lệ mắc bệnh viêm da bàn chân khi giảm hàm lượng oligosaccharid đậu nành trong khẩu phần ăn của gà thịt thông qua việc sử dụng bột đậu nành biến tính (Hình 6). Kết hợp với nhau, những phát hiện này cho thấy tác động tiêu cực của oligosaccharides trong đậu nành có thể gây ra đối với năng suất và chất lượng bàn chân. Các chiến lược giúp hạn chế, loại bỏ hoặc giảm phần oligosaccharide trong SBM có thể giúp cải thiện các lỗi hiệu suất được mô tả trước đó.

 Hình 6. Tỷ lệ mắc bệnh viêm da chân ở gà thịt được cho ăn khẩu phần có chứa các mức (%) oligosaccharide đậu nành khác nhau

(Hình 6: mức độ chế độ ăn được chỉ ra trong hình đã được ước tính dựa trên hàm lượng oligosaccharid trong các SBM được thử nghiệm và hàm lượng SBM trong các chế độ ăn bắt đầu khác nhau). © Perryman và cộng sự. (2013)

Beta-conglycinin; mối nguy hiểm bị bỏ qua

Beta-conglycinin là một glycoprotein dự trữ chứa 65-80% hàm lượng protein trong bột đậu nành (Murphy 2008). Dạng gốc carbohydrate đóng một phần lớn trong khả năng sinh miễn dịch của nó (Amigo-Benevent et al. 2009). Beta-conglycinin bao gồm ba tiểu đơn vị (α, α 'và β), tất cả đều thể hiện phản ứng miễn dịch (Ogawa et al, 1995; Krishan et al. 2009; Zheng et al. 2014). Guo và cộng sự. (2008) chỉ ra rằng việc sử dụng đường uống của tiểu đơn vị beta-conglycinin α có khả năng kích thích miễn dịch nội tại ở chuột và tiêu thụ 5 mg / con chuột / ngày của tiểu đơn vị này gây ra phản ứng dị ứng.

Beta-Conglycinin đã được chứng minh là có thể trực tiếp gây ra tổn thương ruột bằng cách ức chế sự phát triển của các tế bào ruột và phá hủy tế bào xương, dẫn đến quá trình chết tế bào (apoptosis) (Escames và cộng sự, 2004). Tác dụng của beta-conglycinin phụ thuộc vào liều lượng được chỉ ra bởi sự giảm tuyến tính trong biểu hiện của các protein trong liên kết chặt chẽ trong biểu mô ruột khi nồng độ beta-conglycinin trong khẩu phần tăng lên (Zhao và cộng sự, 2014).

Một số nghiên cứu đã chứng thực rằng beta-conglycinin làm hỏng tính toàn vẹn của biểu mô ruột, gây viêm và oxy hóa ở bê, lợn con, động vật thí nghiệm và cá (Dreau và cộng sự, 1995; Lalles và cộng sự. 1996; Guo và cộng sự 2008; Chen và cộng sự 2011; Zhang và cộng sự 2013; Peng và cộng sự 2018). Tuy nhiên, người ta ít chú ý đến tác động tiêu cực của beta-conglycinin trong đậu nành ở gia cầm. Tuy nhiên, như được chỉ ra bởi Kogut et al. (2018), các chứng viêm vô trùng do thức ăn gây ra ở gia cầm là phản ứng tiêu hao năng lượng không có mục đích. Do đó, năng lượng bị chuyển hướng khỏi sự phát triển và tăng trưởng của gà. Ở gà non, đường tiêu hóa chưa trưởng thành, nhưng phát triển về thể chất, hình thái và sinh lý trong những tuần tuổi đầu tiên (De Jong và cộng sự, 2017). Một cách hợp lý,

Hàm lượng beta-conglycinin trong dung môi chiết xuất SBM dao động từ 15.000 đến hơn 150.000 ppm, trung bình là 49.430 ppm (Dữ liệu nội bộ của Hamlet Protein). Theo kết quả này, một con gà con 1 ngày tuổi ăn 13 gam thức ăn khởi động với 35% SBM sẽ có lượng tiêu thụ 5-683 mg beta-conglycinin. Tương tự như vậy, một con gà con 7 ngày tuổi tiêu thụ 36 gam thức ăn ban đầu (mức tiêu thụ ước tính hàng ngày sau 7 ngày tuổi) sẽ ăn 13-1890 mg beta-conglycinin. Mức tiêu thụ beta-conglycinin ước tính này ở gà con cao hơn nhiều so với báo cáo của Guo và cộng sự. (2008) ở chuột.

Do đó, nếu gia cầm có phản ứng tương tự với beta-conglycinin như các loài khác, thì việc tăng lượng beta-conglycinin hàng ngày có thể dẫn đến các phản ứng miễn dịch tương đương ảnh hưởng đến các chỉ số năng suất.

Phần kết luận

Hàm lượng ANF của đậu nành trong thức ăn cho gà thịt đã được chứng minh là có tác động tiêu cực đến khả năng tiêu hóa của khẩu phần và sức khỏe đường ruột của gia cầm, cả hai đều ảnh hưởng đến năng suất. Việc giám sát thường xuyên, hiệu quả hàm lượng ANF trong SBM và các quy trình để giảm mức độ ANF của đậu nành là một chiến lược thích hợp để giảm thiểu tổn thất về năng suất.

 

(Acare VN) EcoProtease là sản phẩm bao gồm nhiều loại enzyme protease, giúp động vật tiêu hoá triệt để protein trong khẩu phần và góp phần triệt tiêu hiệu quả Beta-Conglycinin và các chất kháng dưỡng có bản chất là protein. EcoXylanase DS là sản phẩm chứa enzyme Xylanase từ 2 dòng nấm men, giúp động vật thuỷ phân NSP hoà tan, qua đó tăng cường khả năng tiêu hoá và hấp thu dưỡng chất, nâng cao khả năng hấp thu nước trong đường tiêu hoá làm giảm đáng kể hiện tượng ướt nền chuồng.

 

Nguồn: hamletprotein.com 
Biên dịch: Acare VN Team

Lượt xem 51

2016 – 2024 ACARE VIETNAM ALL RIGHTS REVERSED