SỬ DỤNG MÁNG ĂN ĐÔI GIÚP GIẢM THIỂU HÀNH VI HUNG HĂNG Ở LỢN

Lượt xem 77

Tác giả: Samaneh Azarpajouh

Trong chăn nuôi lợn thâm canh, cắn nhau là hành vi có hại gây nguy hiểm cho sức khỏe, phúc lợi và năng suất tăng trưởng của lợn. Hành vi này bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như di truyền, giới tính, độ tuổi, sức khỏe, môi trường, mật độ nuôi, nhiệt độ, loại sàn, hệ thống cho ăn và loại thức ăn. Lợn có khuynh hướng khám phá và tìm kiếm thức ăn, và sự cạnh tranh thức ăn được xem là một yếu tố nổi bật gây nên hành vi hung hăng và gây hại nhau ở lợn.

Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà nghiên cứu từ Teagasc, Trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới Động vật và Đồng cỏ, Ireland, và Trung tâm Khoa học Thú y UCD, Đại học Cao đẳng Dublin, Ireland đã nghiên cứu tiềm năng của máng ăn đôi trong việc giảm thiểu hành vi hung hăng của lợn từ độ tuổi cai sữa đến độ tuổi giết mổ.

Có 288 con lợn từ độ tuổi cai sữa đến độ tuổi giết mổ tham gia vào nghiên cứu này. Nhóm nghiên cứu đã gắn thẻ và cân riêng từng con tại thời điểm cai sữa, và cho chúng ở cùng với số lợn còn lại trong cùng lứa. Họ ngẫu nhiên phân chia từng lứa vào các ô chuồng có lắp đặt máng ăn đơn/ hoặc đôi. Chuồng có lắp đặt máng ăn đơn chỉ cho phép một con lợn ăn thức ăn tại một thời điểm, trong khi chuồng có máng ăn đôi cho phép hai con lợn ăn cùng một lúc.

Các nhà nghiên cứu đã cung cấp những điều kiện giúp thoả mãn môi trường sống cho số lợn trong thử nghiệm. Họ đã đo lại các chỉ tiêu như tỷ lệ chuyển đổi thức ăn, lượng ăn vào, mức tăng trưởng hàng ngày, hành vi ăn và hành vi cạnh tranh của lợn trong suốt quá trình cho ăn. Họ cũng ghi lại sự xuất hiện của các vết thương trên đuôi, tai và ở sườn của lợn. Các chỉ số về chất lượng thịt như trọng lượng, tỷ lệ cơ, nạc, và tỷ lệ mỡ cũng được ghi lại tại lò mổ.


 

TÁC ĐỘNG CỦA KHÔNG GIAN CHO ĂN ĐỐI VỚI NĂNG SUẤT CỦA LỢN

Không gian cho ăn không tác động đáng kể đến khối lượng cân hơi, mức tăng trọng hàng ngày hoặc lượng ăn vào của lợn. Tuy nhiên, số lợn được cho ăn trong chuồng có lắp đặt máng ăn đôi cho thấy tỷ lệ chuyển đổi thức ăn tốt hơn, và có sự cải thiện về năng suất trong điều kiện ít cạnh tranh hơn.

TÁC ĐỘNG CỦA KHÔNG GIAN CHO ĂN ĐỐI VỚI CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG THÂN THỊT KHI GIẾT MỔ

Việc sử dụng máng ăn đơn giúp tăng nạc và năng suất giết mổ, nhưng không tác động đến chất lượng thân thịt khi giết mổ.

TÁC ĐỘNG CỦA KHÔNG GIAN CHO ĂN ĐẾN HÀNH VI ĂN CỦA LỢN

Kết quả cho thấy, máng ăn đôi có tỷ lệ sử dụng cao hơn, thời gian ăn ngắn hơn và có số lần ăn nhiều hơn so với máng ăn đơn.

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC CHO ĂN ĐẾN HÀNH VI CẠNH TRANH CỦA LỢN

Kết quả cho thấy, việc sử dụng máng ăn đôi đã làm giảm bớt các trường hợp đánh nhau, húc đầu, cắn thân thể ở lợn, đồng thời thể hiện sự không cắn nhau và giảm đi sự hung hăng và cạnh tranh giữa các con lợn trong quá trình ăn. Tuy nhiên, khi sử dụng máng ăn đôi, lợn cũng trải qua nhiều đợt bùng phát cắn đuôi hơn, dẫn đến tỷ lệ đuôi bị cắn nhiều hơn và tỷ lệ phần trăm đuôi bị hư hại tăng lên so với số lợn sử dụng máng ăn đơn.

Tuy nhiên, tỷ lệ những con lợn bị mất một phần hoặc toàn bộ đuôi tăng chậm hơn trong trường hợp sử dụng máng ăn đôi.

TĂNG CÔNG SUẤT CỦA MÁNG ĂN GIÚP GIẢM SỰ CẠNH TRANH THỨC ĂN

Nghiên cứu kết luận rằng việc tăng công suất của máng ăn thông qua việc sử dụng máng ăn đôi giúp làm giảm sự cạnh tranh thức ăn, từ đó giúp lợn giảm bớt các hành vi hung hăng và gây hại nhau trong giai đoạn cai sữa và xuất chuồng.
 

Nguồn: pigprogress.net
Biên dịch: Acare VN Team

Lượt xem 77

2016 – 2024 ACARE VIETNAM ALL RIGHTS REVERSED