VAI TRÒ CỦA VITAMIN TRONG VIỆC GIẢM SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Lượt xem 9

(Acare VN) Mặc dù lợi ích về sức khỏe của vitamin trên người đã được biết đến từ lâu, nhưng chúng ta vẫn chưa biết tới khả năng tăng cường miễn dịch của vitamin trong thức ăn chăn nuôi.


(Acare VN) Mặc dù lợi ích về sức khỏe của vitamin trên người đã được biết đến từ lâu, nhưng chúng ta vẫn chưa biết tới khả năng tăng cường miễn dịch của vitamin trong thức ăn chăn nuôi.

Miễn dịch là là một thuật ngữ có ý nghĩa khác nhau tùy từng người vì nó rất khó để xác định và đo lường trong thực tế. Miễn dịch có thể được hiểu là một hệ thống linh động điều chỉnh các cơ chế bảo vệ đa dạng của nó chống lại một quần thể vi sinh vật gây bệnh lớn và thay đổi nhanh chóng. Ngày nay, việc cải thiện khả năng tự vệ của động vật được coi là một việc cần phải làm đối với giới chuyên nghiệp trong thời đại mà kháng sinh không còn đúng về mặt chính trị.

 Cho tới nay, phần lớn hiểu biết về mối liên hệ giữa dinh dưỡng và hệ miễn dịch động vật đều bắt nguồn từ việc bổ sung các phụ gia thay thế kháng sinh. Trong bối cảnh này, khả năng miễn dịch được cải thiện và coi như tác dụng phụ nhưng không được coi là tác dụng chính. Trên thực tế, mọi thứ theo thứ tự ngược lại, vì để giảm sử dụng kháng sinh, trước tiên chúng ta nên giảm sự phụ thuộc vào chúng, sau đó mới tìm các chất phụ gia kiểm soát hệ vi sinh vật khi động vật cần.

Chi tiết, xin mời xem tại đây
Biên dịch: 
Acare VN team

Lượt xem 9

2016 – 2024 ACARE VIETNAM ALL RIGHTS REVERSED