XÂY DỰNG CÔNG THỨC THỨC ĂN CHO GIA CẦM BẰNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

Lượt xem 143

FeedMix là App xây dựng công thức thức ăn cho gia cầm, chạy trên hệ điều hành Android. App được cộng đồng người dùng đánh giá rất tích cực.

FeedMix là App xây dựng công thức thức ăn cho gia cầm, chạy trên hệ điều hành Android. App được cộng đồng người dùng đánh giá rất tích cực.

FeedMix là một ứng dụng được tài trợ bởi Tổ chức Gia cầm Thế giới, nó tính toán hàm lượng dinh dưỡng trong công thức thức ăn chăn nuôi do người dùng nhập vào hoặc xây dựng. Nó có sẵn Thư viện thành phần dinh dưỡng dựa trên các giá trị phân tích trung bình cho mỗi nguyên liệu. Có sự thay đổi tự nhiên về hàm lượng dinh dưỡng tùy theo mùa hoặc các điều kiện trồng trọt và thu hoạch khác nhau đối với bất kỳ nguyên liệu cụ thể nào đang được sử dụng, các giá trị sẽ có  tính hợp lý về giá trị dinh dưỡng. Sau khi người dùng nhập lượng từng nguyên liệu mà họ sẽ trộn vào màn hình My Diet, máy sẽ có phản hồi về mức độ đáp ứng với nhu cầu dinh dưỡng quan trọng của loại gia cầm được cho ăn.

 

 

Các bạn sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng Android có thể vào Google Play tải về sử dụng. Link tải: http://bit.ly/3rLZ8Bn

Sưu tầm và giới thiệu: Acare VN team

Lượt xem 143

2016 – 2024 ACARE VIETNAM ALL RIGHTS REVERSED